Bemutatkozás

Küldetés

A Bejczy Antal iRobottechnikai Központ (BARK) célja az alkalmazott, ember-központú robotikához kapcsolódó tudományos és műszaki eredmények létrehozása, az egyetemes tudás bővítése, a meglevő ismeretek átadása, valamint a robotika népszerűsítése az egyetemen belül és kívül.

A Robottechnikai Központ az egyetemi Kutatási és Innovációs Központon (URiC) belül működik.

A központ céljai és tevékenysége

A BARK a robotikai kutatás-fejlesztést, az innovációt segítő, azok eredményeit menedzselő központ. Az Óbudai Egyetem keretein belül működő önállóan gazdálkodó szervezeti egység, amely szolgáltatásaival segíti a kutatási eredmények, az új tudás oktatásban és a gazdasági életben történő hasznosulását.

  • A Központ feladata elsődlegesen az egységes egyetemi robotfejlesztés, kutatás és oktatás koncepciójának kialakítása, a karokkal, egyetemi központokkal közös projektek kialakítása és megvalósítása, pályázatok vitele és összehangolása.
  • A Központ támogatja az Egyetem intézetei, al-intézményei által végzett robottechnikai K+F munkákat, valamint az ezekhez kapcsolódó oktatási tevékenységeket. Szervezi, ösztönzi az ezek alapjául szolgáló koncepciók, K+F stratégiák kialakítását. Lépéseket tesz az ezek megvalósítását szolgáló külső kapcsolatok kialakítására.
  • A Központ összefogja a hazai robottechnikai ipar szereplőit a Nemzeti Robottechnikai Hálózaton keresztül, valamint átfogó hazai K+F központtá kíván válni meglevő nemzetközi kapcsolataira építve. Rendszeres szakmai programok szervezésével teret ad az együttműködések kibontakozásának.
  • A Központ a meglévő, valamint az Egyetem más egységeinél elérhető tudásbázisra alapozva K+F szolgáltatást végez gazdasági, tudományos, szakmai szervezetek számára. Ebben a tevékenységben együttműködik más szervezetekkel.
  • A Központ K+F tevékenységi köre többek között az alábbi szakterületekre épít: robotkinematika és dinamika, mozgástervezés, korszerű robotirányítási módszerek, virtuális robotalkalmazások és rendszerek, ember–robot interfész.

A központ története, háttere

Az Egyetem Szenátusa 2012 szeptemberében alapította a Központot, ugyanakkor az elődjének tekinthető Egyetemi Robotikai Tudásközpont már 2010 óta létezett. A régóta folyó elméleti kutatások mellett megvolt az igény egy központosított, gyakorlat-orientált központ kialakítására is, amely egyaránt ellát oktatási, kutatási és ipari fejlesztési feladatokat. A Központ kari szintű intézményként működik, és közvetlen a Rektor alá tartozik. 2013 óta a Központ teljes jogú tagja az euRobotics aibl európai robotikai ernyőszervezetnek.

5 éves beszámoló

A BARK 5 éves beszámolója itt található.

Bejczy Antalról

Törekvés a kiválóságra

A Központ elkötelezett a hazai felsőoktatás szakmai alapokon történő fejlesztése és átalakítása mellett. Célja, hogy díjakkal és elismerésekkel motiválja a feltörekvő fiatal tehetségeket, szakembereket. A Központ munkatársai részt vesznek az országos és nemzetközi szintű szabályozási szervezetek szakmai munkájában, amelyek alapvetően meghatározzák az alkalmazott robotika jövőbeli helyzetét, lehetőségeit. Nemzetközi partnereinkkel együtt hiszünk a fenntartható fejlődésben, és meg kívánunk felelni a legszigorúbb minőségügyi, környezetvédelmi és etikai előírásoknak.