Rólunk

Mivel is foglalkozik a központunk?

Küldetésünk

Az iRob Intelligens Robotikai Központ elkötelezett a robotika tudományos és technológiai fejlődésének előmozdítása iránt, elsősorban a szolgáltatási alkalmazások számára.

A Robotikai Központ az Egyetemi Kutatási és Innovációs Központon (EKIK) belül működik

A központ céljai

Az ABC Intelligens Robotikai Központ elsődleges válaszként jött létre az integrált oktatás és az alkalmazásközpontú fejlesztés iránti növekvő igényre a robotikában. Ez egy független platform az Óbudai Egyetemen, amely nagyrészt a legfontosabb partnerintézmények és vállalatok nemzeti és nemzetközi hálózatára támaszkodik Európában és Észak-Amerikában, főleg. Kutatási kiválósági központként működik, és három fő tevékenységre összpontosít:

  • Korszerű fejlődés a robotika alapjaiban – beleértve a hardvert és a szoftvert is; mechatronika, vezérlés és alkalmazás
  • A fejlesztési projektek egyes alkalmazásokhoz való kapcsolata, a tudományos eredmények kiaknázása a modern társadalom felmerülő problémáinak megoldása érdekében.
  • A robotikával kapcsolatos jelenlegi ismeretek terjesztése strukturált formában egyetemi kurzusokon keresztül és a szélesebb közönség számára.

Hajlandók vagyunk a szolgáltató robotika, ezen belül az orvosi, a szociális és a felhő robotika területén végzett kutatás-fejlesztés kompetencia központjává válni. A központ eredetileg technológiai fejlesztéssel foglalkozik, új eszközökre, robotplatformokra és érzékelőkre összpontosítva, megfelelő irányítási struktúrákkal és felhasználói interfészekkel.

A Központ célja, hogy tapasztalatokat szerezzen a gyártástechnikában, a rendszer tesztelésében, az érvényesítésben és a kereskedelemben. Technikailag a „Szoftver mint szolgáltatás (SaaS)”, „A platform mint szolgáltatás (PaaS)” és végül az „Infrastruktúra mint szolgáltatás (IaaS)” szolgáltatást nyújtja más egyetemi egységeknek és külső vállalkozóknak. Sikere kulcsa a mechatronika, a szoftvertervezés és a használhatósági kutatások összefogásának képessége a holnap elérhető robot-technológiájának megteremtése érdekében.

Háttér és történelem

Az ABC Intelligens Robotikai Központot az Óbudai Egyetem Szenátusa alapította 2012 szeptemberében, azonban elődjét, az Egyetemi Robotikai Tudásközpontot 2010-ben hozták létre. Ezenkívül az Egyetem régóta folytat elméleti kutatásokat a robotika területén, különösen a modern robot vezérlés. Kísérleti központot gondoltak arra, hogy ezeket az eredményeket fizikailag felhasználja, és felhasználja az alkalmazásokban. A Robotikai Tudásközpont kezdeti sikere után a Szenátus elhatározta, hogy kibővíti a robotikára koncentráló csoport képességeit, és az új központot a Karok szintjére emeli, amely közvetlenül az elnöknek tartozik beszámolással. A Központ kezdeti feladatai közé tartozik az egyetem robotikai oktatásának reformja és korszerűsítése, állandó forrást biztosítva a robotika kutatás iránt érdeklődő hallgatók számára.

5 éves jelentés

Az 5 éves jelentésünket itt találja: linken.

Bejczy Antalról

Elkötelezettség a kiválóság iránt

Az ABC Központ teljes mértékben elkötelezett a felsőoktatás tervezett és stratégiai átalakítása mellett Magyarországon és azon túl is. Adományok és díjak révén megkönnyíti a hallgatóktól származó új ötletek megosztását. A központ aktív szerepet vállal a robotika területét érintő nemzeti és nemzetközi döntéshozatalban. A fenntartható fejlődés és a zöld kutatási gyakorlatok erőteljes híve. Az EU etikai normáinak és az ISO minőségirányítási gyakorlatnak megfelelően működik. Ezeket az elveket a szolgáltatások fejezik ki és feladatokat, amelyeket a Központ elvégezhet a belső és külső partnerek számára.