Rólunk

A Bejczy Antal iRobottechnikai Központ (BARK) az Egyetemi Kutató és Innovációs Központon belül működő, nem önálló szervezeti egység.

Elsődleges feladatunk az egyetemi robotikai fejlesztés, kutatás és oktatás egységes koncepciójának kialakítása, a karokkal, egyetemi központokkal közös fejlesztések, kutatások megvalósítása, pályázatok összehangolása. Segítjük a tudás, a kutatási eredmények oktatásban és a gazdaságban történő hasznosulását.

Küldetésünknek tekintjük a robotikai alkalmazások fejlesztését, ezek terjesztését nemcsak tudományos körökben. Stratégiai feladatunk, hogy az Óbudai Egyetem szervezeti egységeiben működő, robottechnikához kötődő tevékenységet folytató munkatársak számára olyan infrastrukturális szervezetként működjünk, amelynek az oktatásban – BSc és MSc képzés, de legfőképp a PhD képzés szintjén – is jelentős szerepe van.

Összefogjuk azokat a tevékenységeket, amelyek arra irányulnak, hogy az Óbudai Egyetem robottechnikai oktatása a legkorszerűbb hardver és szoftver alapokon folyhasson.  „MakerSpace” elnevezésű, közösségi műszaki alkotóműhelyünkben az egyetemünk egészére kiterjedő szolgáltatásokat nyújtunk, a Robottechnikai Szakkollégium működéséhez szakmai és infrastrukturális hátteret biztosítunk.

Aktívan részt veszünk a „Central European Living Lab for Intelligent Robotics” (CELLI) nemzetközi regionális szakmai szervezet tevékenységében.

A hazai robottechnikai ipar szereplőit is összefogjuk, rendszeres szakmai programok szervezésével lehetőséget biztosítunk a különböző együttműködésekre. K+F+I szolgáltatást végzünk gazdasági, tudományos, szakmai szervezetek számára előre meghatározott folyamatok alapján, amelyeket folyamatosan felülvizsgálunk és továbbfejlesztünk. A nemzetközi kutató munkákban, pályázati tevékenységben elsősorban a PhD hallgatók és poszt-doktorok munkájára alapozva veszünk részt.

Tevékenységi köreink:

 • ipari robotika
 • robotkinematika és dinamika
 • mozgástervezés
 • robotirányítás korszerű módszerei és eszközei
 • intelligens robotika
 • különleges robotalkalmazások
 • intelligens szórakoztató robotika
 • robotok szabványosítása
 • virtuális robotalkalmazások és rendszerek
 • Ember–Robot Interfész
 • orvosi robotika
 • virtuális oktató és gyártó rendszerek
 • felhő-alapú robotika
 • vízalatti robotika
 • „Swarm” robotika
 • robotikai rendszerek prototipizálása