Telerobotika

A telerobotika egy fejlődő tudományág, ami számos alkalmazási területet és hálózati kommunikáció megvalósításának feladatát fedi le. A csoportunk foglalkozik
 
  • hálózati robotikával
  • felhő robotikával
  • teleoperációs rendszerekkel
  • időkésleltetett rendszerekkel
  • szélesebb körben az internet alapú technológiákkal.
 
Célunk egy átfogó képet adni a közeljövőben várható fejlődési irányokról és alkalmazási területekről.
A közeljövőben a felhő robotikának várhatóan egyre nagyobb szerep fog jutni, különösképp az ember-központú technológiáknak, amik képesek a társadalom égető szükségleteinek enyhítésére. Jelenleg a robotok képesek felhasználni a szenzorjaik által szerzett információkat: kamera, szonár és 3D szkenner alapú információkat azért, hogy kiterjesztett keresést folytassanak nagy adatbázisokban és az interneten és azonosítani tudjanak ismeretlen tárgyakat, valamint várt vagy nem várt helyzeteket. Az adott tárgy vagy helyzet felismerése pedig hozzásegíti őket a segítő körülmények kialakításában.
A teleoperációs és időkésleltetett rendszerek már most is nagy szerepet kapnak a világban. Felhasználási területük egyre szélesebb: többek között az űrben, a tenger alatt, az orvosi műtőkben és katasztrófa helyzetekben is sikerrel alkalmazzák. Ebbe a tudományágba beletartozik a stabil szabályzás megvalósítása, a szenzoros információk feldolgozása és a feladat specifikus eszközök megbízható kezelése a szenzoros információk alapján. Célja a közvetlen emberi beavatkozás elkerülése veszélyes környezetben, valamint precizitást igénylő bonyolult beavatkozásoknál az embert segítő környezet kialakítása.
Ezek a technológiák megoldás- és emberközpontú hozzáállást és a tudás megosztását igénylik, ami a robotika egyik lényege. A fent említett feladatok ráadásul a továbbiakban kiterjeszthetők lennének számos egyéb feladatra, például szélesedhetne a távsebészetben felhasználható eszközök palettája, illetve a virtuális együttműködés keretein belül is alkalmazhatóak lennének.