Tagok

IROB tagok

 
GALAMBOS Péter

Dr. Galambos Péter gépészmérnökként végzett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen gyártásautomatizálás szakirányon. Az egyetemi képzés alatt bekapcsolódott különböző szerviz robotikai kutatásokba EU FP6 és FP7 projektek keretében (pl. RESCUER, ACROBOTER), majd ezt követően a doktori tanulmányok alatt is folyamatosan részt vett kutatási és fejlesztési feladatokban. 2007-2008 során 12 hónapot töltött a TOSHIBA R&D központjában Japánban, ahol szervizrobotikai témában megvalósult kutatási eredményeiből szabadalom került elfogadásra (Japanese Patent, JP2010214544). PhD fokozatot, 2013-ban szerzett. Kutató pályája során a BME Gépészmérnöki Karon (2006-2009), az MTA SZTAKI-nál (2009-2015), majd 2013-tól az Óbudai Egyetemen töltött be különböző szintű K+F+I tevékenységgel összfüggő funkciókat, jelenleg az Óbudai Egytem - Bejczy Antal iRobottechnikai Központ igazgatója. Konferenciák szervezése kapcsán részt vesz a nemzetközi tudományos szervezetek munkájában (IEEE SMC, IEEE RAS) és rendszeres bírálója elismert nemzetközi tudományos konferenciáknak és folyóiratoknak. 85 megjelent tudományos közleményére több mint 250 független hivatkozása van. Aktív kutatási területei a rendszer és irányításelmlet területén  a Polytopikus rendszer-modellezés és irányítás tervezés, elosztott szoftverkörnyezetek ipari alkalmazásai, telemanipuláció, valamint a virtuális valóság robottechnikai alkalmazásai.

 


 
 
TAR József Kázmér

Dr. Tar József 1981-ben szerzett fizikusi diplomát az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Ettöl az évtől kutató fizikus volt a TUNGSRAM Co. Ltd. kutatóintézetében, 1986 és 1989 között senior szakértőként dolgozott ugyanitt. 1984-ben kisdoktorit (Dr.rer.nat. elemi és molekuláris fizika, valamint kvantumoptika területén), 1989-ben PhD-t szerzett robottechnkai szakterületen. 1992 és 1994 közt tudományos tanácsadó volt a Veszprémi Egyetemen. 1993-tól kezdett dolgozni a Bánki Donát Műszaki Főiskolán. 1994 szeptemberétől részt vett a Főiskolának a Notthingam Trent University (Anglia) által vezetett angol nyelvű oktatási programjában. 1997-től főiskolai tanár a Bánki Donát Műszaki Főiskolán. 1997 szeptemberében Széchenyi Professzori Ösztöndíjat kapott annak 2. körében. 2000-től főiskolai tanár a Budapesti Műszaki Főiskolán. 2001-től a Veszprémi Egyetem meghívott doktori témavezetője. 2004-2005-ben intézetigazgató helyettes, 2006-2008-ban program menedzser a Budapesti Műszaki Főiskolán. 2010-2012-ben a Közlekedésinformatikai és Telematikai Egyetemi Tudásközpont igazgató helyettese. 2010-től egyetemi docens és témavezető, 2011-től egyetemi tanár az Óbudai Egyetemen. 2012-től az MTA doktora. 2014-ben habilitált az Óbudai Egyetemen. 2012. október 1-től 2016-ig a Bejczy Antal iRobottechnikai Központ igazgatójaként is dolgozott. 2016-tól 2018. február végéig ellátta az Egyetemi Kutató, Innovációs és Szolgáltató központ igazgatói feladatait.


 
 
RUDAS Imre

Egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, az Óbudai Egyetem alapító rektora. Jelenleg az EKIK Irányító Testületének elnöke. Az IEEE kiváló professzora, a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjének kitüntetettje, az IEEE szervezet oszlopos tagja, számos hazai és nemzetközi díj és elismerés birtokosa. Több hazai és nemzetközi tudományos szervezet vezetőségi tagja, nemzetközi tudományos folyóiratok bírálója, kutatási és fejlesztési projektek vezetője, több mint 650 tudományos munka szerzője. Nevéhez számos konferencia fűződik világszerte a robotika, fuzzy logika és a rendszermodellezés szakterületén. 


 
 
HAIDEGGER Tamás

Docensként dolgozik az Óbudai Egyetemen; a 2013-ban alapított Egyetemi Kutató, Innovációs és Szolgáltató Központ (EKIK) igazgatója. Kutatási projektjei a robotsebészet, űrtávsebészet irányítási problémáin túlmenően az orvosbiológia több területét érintik. Több mint 160 tudományos publikáció szerzője, számos nemzetközi konferencia és egyetem meghívott előadója. Számos tisztséget tölt be az IEEE RAS robotikai társaságban, az ISO/IEC közös munkacsoportjában új robotikai szabványok kialakításán dolgozik. Egy orvosi kézhigiénia ellenőrzésére alapított innovációs spin-off cég alapítója. Az elmúlt években fejlesztett Hand-in-Scan már 25 hazai és nemzetközi innovációs és üzletfejlesztési versenyen részesült elismerésben. Tamás csapatával jelenleg együtt dolgozik a WHO-val és több nemzetközi központtal, hogy hatékonyan megakadályozzák a kórházi fertőzések terjedését, amelyek évente több százezer ember halálát okozzák a fejlett országokban. Több mint 230 tudományos munkája jelent meg, amelyekre több mint 750 független hivatkozást kapott.

 
 
HEGEDŰS Gábor

Már a középiskolában is rendkívül érdekelt a matematika, így egyértelmű volt számomra, hogy az ELTE TTK matematikus szakára jelentkezem. A szakdolgozatomat halmazelméletről írtam Dr. Kristóf János vezetésével. A szakdolgozatomban a pszí-Mahlo számosságok elméletével foglalkoztam. A következő évben felvételt nyertem a BME Doktori Iskolájába, ahol témavezetőm, Dr. Rónyai Lajos segítségével véges ponthalmazokhoz tartozó ideálok standard monomjait és Gröbner bázisait kezdtük el tanulmányozni. Ebből a kutatásból több jelentős eredmény is született, több cikket is publikáltunk és több előadást is tartottunk mind hazai, mind nemzetközi konferenciákon. 2003 novemberében szakmai tanulmányúton jártam Hollandiában. Az eindhoveni Műszaki Egyetemen együtt dolgoztam Art Blokhuis-zal. 2003-ban Küronya Alex-szel együtt írtunk egy doktori jegyzetet algebrai kombinatorikáról. 2005-től a SZTAKI-ban klaszterezési algoritmusokat kutattam az Informatikai Laboratóriumban, majd ezzel párhuzamosan leraktam a doktori szigorlatot és summa cum laude megvédtem a doktori disszertációmat, amelynek „Gröbner bases in combinatorics” a címe. Ebben a dolgozatban egy teljesen új területtel kezdtünk el foglalkozni: a véges ponthalmazokhoz tartozó ideálok standard monomjainak a leírását kapcsoltuk össze a lineáris algebra korlát módszerével és a James elmélettel. 2006 februárjában Prágába, a Károly Egyetemre nyertem féléves ösztöndíjat a „Combstru” hálózat keretében. Prágában konstruktív Ramsey gráfok elméletével foglalkoztam Jaroslav Nesetril cseh professzor vezetésével. 2006 szeptemberétől főiskolai adjunktusként, majd 2008-tól főiskolai docensként dolgoztam a Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Karán, ahol analizist, valószínűségszámítást és diszkrét matematikát tanítottam informatikus és gépészmérnök hallgatóknak. 2009 májusától a linzi Johann Radon Intézet (RICAM) Szimbolikus Számítások Osztályán dolgoztam fiatal postdoc kutatóként. Itt elsősorban matematikai robotikával foglalkoztam Prof. Josef Schicho vezetésével: zárt 5R-es és 6R-es mechanizmusok szintézis problémájával és osztályozásával, új zárt 6R-es mechanizmusok konstruálásával. 2012-ben visszatértem a Kecskeméti Főiskola Gépipari és Automatizálási Műszaki Főiskolai Karára, ahol informatikusokat és járműmérnököket tanítottam a duális képzés keretében. 2013-ban  az Óbudai Egyetem Neumann János Karán helyezkedtem el, mint egyetemi docens.


 
 
GARAMVÖLGYI Tivadar

Tivadar Garamvolgyi is working as chief FabLab engineer at the Antal Bejczy Center for Intelligent Robotics. His deep experience in machine design, metal and polymer manufacturing technologies and mechatronics makes him a swiss knife in our prototyping projects. He studied mechanical engineering at the Budapest University of Technology. During his studies, he worked as head of workshop at the Department of Polymer Engineering then moved to the field of Building Service Engineering where he supervised many challenging projects over 13 years of self-employed entrepreneurship. In 2016, he joined us to be the master our community workshop that serves all creative brains of Obuda University.
 

 
 

Tudományos munkatársak, hallgatók, korábbi tagok

 

 
TAKÁCS Árpád

"PhD tanulmányaimat 2013-ban kezdtem az Óbudai Egyetem Alkalmazott Matematikai és Alkalmazott Informatikai Doktori Iskolájában, és 2018-ban sikeresen védtem meg a téziseimat - elsőként a BARK-ból. Bsc. fokozatomat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karának mechatronikai mérnök képzésén szereztem. Később ugyanitt végeztem a Kar gépészeti modellezés mesterképzési szakán, kitüntetéses minősítésű oklevéllel. MSc. tanulmányaim során behatóan foglalkoztam paraméteresen gerjesztett mechanikai rendszerekkel, matematikai leírásukkal és stabilitásukkal. 2012-ben az EU-US Atlantis és a Rosztoczy Foundation ösztöndíjainak köszönhetően 11 hónapot töltöttem az Egyesült Államok New Mexico State University egyetemén, ahol megismerkedtem az időkésleltetett rendszerek fogalmával, diplomamunkámban pedig korábbi és újonnan szerzett tudásomat ötvöztem a szerszámgépek forgácsolás okozta rezgéseinek témakörében. Jelenlegi kutatási területeim az időkésleltetett rendszerek mellett az orvosi robotika és távsebészet, emellett az ún. tool-tissue interaction modellek vizsgálata, melyek a sebészeszköz és a szövet kölcsönhatásának mechanikai leírásával foglalkoznak. 


 
KUTI József

Kuti József a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen szerezte meg BSc és MSc diplomáját mechatronikai mérnök szakon 2011-ben illetve 2013-ban. 2012-ben egyetemi, majd 2013-ban Országos Tudományos Diákköri Konferencia első helyezett, majd 2013-ban MTA Fiatal Kutatói Ösztöndíjat nyert. 2014-től PhD hallgató, 2018-ban sikeresen fokozatot szerzett. Egyidejűleg 2013-tól az MTA SZTAKI-ban dolgozott tudományos segédmunkatársként majd 2016-ban csatlakozott a Bejczy Antal iRobottechnikai Központhoz. Kutatási területe a paraméterfüggő/nemlineáris/időkéséses rendszerekhez LPV/qLPV modellezés, a politópikus modell alapú lineáris mátrixegyenlőtlenségek (LMI) módszerek alkalmazása, azok lehetőségeinek vizsgálata és kiterjesztése úgynevezett tenzor-szorzat modellek alkalmazásával, továbbá a kapcsolódó lineáris algebrai, magasabb dimenziójú geometriai kérdések és numerikus optimalizációs eljárások.

 


 
 
NAGY Dénes Ákos

Dr. Dénes Ákos Nagy 2012-ben szerezte meg mérnök informatikus diplomáját a Pázmány Péter Katulikus Egyetem Információs Technológiai karán. Párhuzamosan az informatikai tanulmányaival orvosi tanulmányokba kezdett, 2015-ben avatták orvossá. Egyetemi évei alatt több csereprogramban részt vett (Belgyógyászat - Indonézia, Sebélszet - Bulgária), és miután informatikus diplomáját megszerezte a Femtonics Kft.-nél kezdett dolgozni 2-foton microszkóp vezrlőszoftveren. 2013-ban elnyerte a HAESF ösztöndíjat aminek keretében egy évig Washington DC (USA)-ban orvosi képregisztrációs algoritmusokkal foglalkozott.
Az orvosi diploma után a sebészrobotika irányába fordult és Ph.D. tanulmányokat kezdett a Bejczy Antal IRobottechnikai központban.
A tudományos munkája mellett aktív barlangász: tagja a magyar barlangi mentőszolgálatnak, és a magyar karszt és barlangkutató társaság oktatási szakosztályának.

 
 
TAKÁCS Bence

BSc tanulmányaimat 2010-ben kezdtem az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karán. 2013 őszi félévében államvizsgázom, az Automatika intézet Programozható Irányítások modulján. Szakdolgozatom témája az iparban használt léptetőmotorok mikrolépéses vezérlésének megvalósítása. A tanulmányaim során mikrovezérlők, PLC-k programozásával valamint azok ipari folyamatirányításban való felhasználásával foglalkoztam. Tanulmányaim harmadik évében Tudományos Diákköri Konferencián első helyezést értem el, az Országos Tudományos Diákköri Konferencián pedig harmadik helyezést. A témája a központban is megtalálható Rubik-Kocka Kirakó robot építése és programozása. 2013 őszén a németországbeli Wilhelmshavenben két csoport társammal a Design Challenge elnevezésű nemzetközi robotépítő versenyen második helyezést értünk el, valamint robotunkkal elnyertük a legjobb design díjat.
Továbbá több alkalommal vettem részt a Magyar Alkalmazott Mérnöki Tudományok Versenyén  (Magyarok a Marson) amely szintén egy robot konstrukciós verseny. Hobbim a robotépítés a programozás, valamint az autók a motorok és ezek minden szintű szerelése.  A BARK-ban az orvosi robotika területével is foglalkozom.    

 
 
NAGY Tamás Dániel

Nagy Tamás Dániel a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE) szerzett molekuláris bionika BSc. fokozatot 2014-ben, majd mérnök informatikus MSc. diplomát 2016-ban. Egyetemi tanulmányai alatt az SZTE Műszaki Informatika Tanszék Zaj és Nemlinearitás Kutatócsoportjában végzett diákköri tevékenységet, ahol orvosi mérésekkel, a mért jelek feldolgozásával és ezek telemedicinás alkalmazásával foglalkozott, továbbá demonstrátori munkát végzett laboratóriumi gyakorlatokon. A mesterszakos diploma megszerzése után fél évig az SZTE Szoftverfejlesztés Tanszéken vállalt tanszéki mérnök pozíciót, mely során fiziológiás mérések és távmonitorozás területén tevékenykedett, továbbra is a Zaj Csoporttal együttműködve. PhD tanulmányait 2016 szeptemberében kezdte az Óbudai Egyetem Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskolában, jelenleg robotsebészeti mozgásminták elemzésével és alacsonyszintű automatizálásán dolgozik.
Tamás hobbija a motorozás, továbbá szabadidejében szívesen foglalkozik famunkákkal, különösen hajómakettek építésével.

 
 
NAGYNÉ ELEK Renáta

Renáta molekuláris bionikus mérnök BSc, majd info-bionikus mérnök MSc diplomát szerzett a Szegedi Tudományegyetemen 2015-ben és 2017-ben. A Bejczy Antal iRobottechnikai Központhoz 2015-ben csatlakozott, hogy diplomamunkáján dolgozzon. Jelenleg PhD hallgató az Óbudai Egyetem Alkalmazott Informatikai és Alkalmazott Matematikai Doktori Iskolájában, doktori témája a sebészrobotika algoritmikus támogatása gépi látással, valamint sebészeti készségek automatikus mérése.


 

 

WINDISCH Gergely 


 
Windisch Gergely BSc és MSc diplomáját az Óbudai Egyetemen szerezte 2006-ban és 2011-ben. Jelenleg orvosi képfeldolgozás témakörben végzi PhD tanulmányait. Több tantárgyat oktat az Óbudai Egyetemen.
BSc és MSc tanulmányai alatt Gergely több szemesztert töltött Norvégiában (Aalesund), ahol irányításelmélettel, Koblenz-ben (Németország), ahol orvosi képfeldolgozással, valamint Madridban (Spanyolország), ahol web technológiákkal foglalkozott.
 

 

 

 

 

 

Nemzetközi Tanácsadó Bizottság

Tudományos Tanácsadó Bizottság

 

Név Cím Munkahely Ország Weboldal Státusz
Oussama Khatib Professor Stanford University USA http://cs.stanford.edu/groups/manips/index.php Chairman of the board
Philip Chen  Professor University of Macau Macau, China http://www.fst.umac.mo/index.php  
Keith Heipel  Professor University of Waterloo Canada https://uwaterloo.ca/systems-design-engineering/  
Kazuhiro Kosuge  Professor Tohoku University Japan http://www.mech.tohoku.ac.jp/e/organization/br/  
Ren Luo  Professor National Taiwan University Taiwan http://www.rst.org.tw/  
Bruno Siciliano  Professor University of Naples Italy http://prisma.dieti.unina.it/  
Hamido Fujita  Professor Iwate Prefectural University Japan http://www.fujita.soft.iwate-pu.ac.jp/arises/index.htm  
Paolo Fiorini Professor University of Verona Italy https://metropolis.scienze.univr.it/altair/  
Peter Sincak  Professor University of Technology, Kosice Slovakia http://www.ai-cit.sk/  

Vincenzo Piuri
Professor University of Milan Italy https://homes.di.unimi.it/piuri/  
Jacek M. Zurada Professor University of Louisville USA http://ci.louisville.edu/zurada/  
Huijun Gao Professor Harbin Institute of Technology China http://www.ccdc.neu.edu.cn/CCDC2015/EN/2015Huijun%20Gao.html  
Alin Albu-Schäffer Professor Technische Universität München, DLR Germany https://www.professoren.tum.de/en/albu-schaeffer-alin/  

 

Nemzetközi Tanácsadó Bizottság

Ipari Tanácsadó Bizottság

 

Név Cím Pozíció Munkahely Ország Weboldal Státusz
Gernot Kronreif Dr. CTO ACMIT Austria http://www.acmit.at/ Chairman of the board
Thomas Strodl   Dept. Manager WKO Austria https://www.linkedin.com/in/thomas-strodl-1216471/  
Bernd Liepert  Dr. CINO KUKA Roboter Germany www.kuka.com  
 

 

Nemzetközi Tanácsadó Bizottság

Tiszteletbeli Tagok

 

Név Cím Munkahely Ország Weboldal
Gerd Hirzinger  Professor DLR / Technical University of Munich Germany http://www.dlr.de/rm/en/desktopdefault.aspx/tabid-8016/
Endre Szemerédi Professor Rutgers University USA  
Masayoshi Tomizuka Professor University of California, Berkeley USA