- Elérhetőség -

hegedus.gabor@nik.uni-obuda.hu

Dr. Hegedűs Gábor

IROB tag

Mindig nagyon érdekelt a matematika. Számomra egyértelmű volt, hogy matematikát akarok tanulni az ELTE-n. Diplomamunkámat psi-Mahlo bíborosokról írtam, Kristóf János támogatásával. 2001-ben PhD hallgató lettem a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem alkalmazott matematikai doktori iskolájában. Dolgozatom tanácsadójának, Prof. Rónyai Lajosnak a támogatásával tanulmányoztam a véges ponthalmazok eszméinek Gröbner-alapjait és standard monomáljait. Sok kutatási eredményt publikáltunk. 2003-ban Alex Küronyával doktori jegyzeteket írtunk az algebrai kombinatorikáról. A klaszterezés algoritmusát 2005-ben tanulmányoztam az SZTAKI Informatikai Laboratóriumában. 2005-ben fejeztem be doktori disszertációmat „Gröbner-alap a kombinatorikában”. Itt egy teljesen új kutatási irányt dolgoztunk ki: a véges ponthalmaz ideáljainak standard monomálisainak leírását összekötöttük a lineáris algebra kötött metiódával és a James elmélettel. 2006-ban COMBSTRU hallgató lettem a prágai Károly Egyetemen, ahol a konstruktív Ramsey-grafikonok elméletén dolgoztam Jaroslav Nesetril professzor támogatásával. 2006-tól a Kecskeméti Főiskolán dolgoztam ifjúsági előadóként (később vezető előadóként). Itt a valószínűségelmélet, az elemzés és a diszkrét matematika oktatása volt a feladatom. 2009-ben postdoc fiatal kutató lettem a linzi RICAM-ban. Itt új kutatási területem elsősorban matematikai robotika volt, prof. Josef Schicho támogatásával. Új zárt 6R láncokat konstruáltunk, és megvizsgáltuk a zárt 5R és 6R mechanizmusok szintézisét és osztályozási problémáját. 2012-ben visszatértem tanítani az informatikát tanuló diákokat.